Reklama
Strona główna O WIŚ PW Co dalej z IŚ PW?

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Sponsor główny

Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Co dalej z IŚ PW? PDF Drukuj Email
Rok 1970 nie był rokiem ostatnich zmian na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Już w 1972 roku na miejsce prowadzonych poprzednio trzech kierunków studiów zaczął prowadzić jeden kierunek - Inżynieria Środowiska, z sześcioma specjalnościami. A w 1976 roku oddany został jego własny, nowy gmach przy ul. Nowowiejskiej.

We wspomnianym 1972 roku na wydziale rozpoczęto wykłady w ramach specjalności: Inżynieria Wodna, Gospodarka Wodna, Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna, Zaopatrzenie w Wodę i Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów, Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza, Urządzenia Sanitarne (w Filii Płockiej).

W 1980 roku na wydziale były prowadzone dwa kierunki studiów: Budownictwo ze specjalnością Inżynieria Wodna i Inżynieria Środowiska z pozostałymi pięcioma specjalnościami.
Siedem lat później dokonano podziału kierunku Inżynieria Środowiska na dwa kierunki: Systemy Ochrony Środowiska ze specjalnościami Gospodarka Wodna i Hydrologia oraz Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna oraz Inżynieria Sanitarna ze specjalnościami: Zaopatrzenie w Wodę i Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów, Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza i Urządzenia Sanitarne.

Rok 1992 to moment, kiedy na kierunku Inżynieria Sanitarna utworzono czwartą specjalność - Rozprowadzanie i Magazynowanie Gazu. W tym samym roku został przywrócony kierunek Inżynieria Środowiska z pięcioma specjalnościami: Systemy Ochrony Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów, Inżynieria Wodna, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja oraz Inżynieria Gazownictwa.
W tym samym roku wydział rozpoczął prowadzenie studiów na nowym kierunku Biotechnologia.

Absolwenci roczników, które były świadkami tych wszystkich zmian, spotykają się co roku, aż do dzisiaj. I to oni właśnie organizują tegoroczny jubileusz związany z obchodami 60-lecia wydziału Inżynierii Środowiska PW.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


materiały: www.is.pw.edu.pl, JK